Přejít k obsahu


Materiálově-technologické modelování procesu termomechanického zpracování zápustkového výkovku z mikrolegované oceli

Citace:
VANČURA, F., VOREL, I., PILEČEK, V., MAŠEK, B. Materiálově-technologické modelování procesu termomechanického zpracování zápustkového výkovku z mikrolegované oceli. Kovárenství, 2015, roč. 53, č. duben 2015, s. 52-55. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Material Technological Modeling of Thermomechanical Processing of Die Forging of Microalloyed Steel
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Filip Vančura , Ing. Ivan Vorel , Ing. Vít Pileček , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Technologie výroby zápustkového výkovku je poměrně složitý proces, k jehož popisu je za potřebí znát hodnoty řady technologických parametrů. Ještě komplikovanější je popis celého postup výroby, zejména pokud se jedná o termomechanické zpracování, řízené ochlazování, kalení z dokovací teploty, nebo o jiný, na kování navazující proces. Provést vývoj takového výrobního procesu si vyžaduje zpravidla provedení dostatečného množství zkoušek v provozu tak, aby bylo možno zjistit možnosti technologie, najít kritická místa a optimální podmínky. Takový postup je velmi finančně, organizačně i kapacitně náročný. Perspektivním a efektivním nástrojem pro řešení této problematiky je materiálově-technologické modelování. Oproti MKP simulacím lze úsporně predikovat celý proces, přičemž výsledkem predikce není pouze graf, nebo „barevný obrázek“ ale reálný vzorek materiálu. To má zásadní význam především při vyhodnocení mikrostruktury a zkouškách mechanických vlastností. Článek představuje příklad materiálově-technologického modelování výroby výkovku z mikrolegované oceli s řízeným ochlazováním. Cílem výzkumu byla optimalizace struktury a nalezení technologických podmínek, při kterých budou splněny požadavky zákazníka na mikrostrukturu a na mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: The manufacturing sequence for a closed die forging is a relatively complex process. In order to describe it, one needs to find the values of a number of process parameters. Describing the entire production process is even more complicated, especially in cases which involve thermomechanical treatment, controlled cooling, quenching from the finish forging temperature or another downstream processing step. The development of a production process of this kind normally entails a sufficient number of plant trials in order to map the process capabilities, identify critical points and determine optimum conditions. Such a procedure demands substantial financial, organizational and capacity resources. A promising and effective tool for dealing with such tasks is material-technological modelling. Unlike FEM simulations, it delivers cost-effective predictions for the entire process not only in the form of a mere chart or a “colourful image” but in the form of a real-life material sample. This is essential to microstructure evaluation and mechanical property testing. The present paper describes material-technological modelling of production of a forged part of microalloyed steel involving the use of controlled cooling. The purpose of this research effort was to optimize the material’s microstructure and find the process conditions, under which customer requirements for microstructure and mechanical properties will be met.
Klíčová slova

Zpět

Patička