Přejít k obsahu


Comparison of Numerical Simulation and Experiment of a Flexible Composite Connecting Rod

Citace:
SEDLÁČEK, F., LAŠOVÁ, V., KOTTNER, R., BERNARDIN, P. Comparison of Numerical Simulation and Experiment of a Flexible Composite Connecting Rod. In Proceedings of the International Conference of DAAAM Baltic "Industrial Engineering". Estonsko: DAAAM International, 2015. s. 86-91. ISBN: 978-1-5108-2263-4 , ISSN: 2346-612X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Numerical Simulation and Experiment of a Flexible Composite Connecting Rod
Rok vydání: 2015
Místo konání: Estonsko
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. František Sedláček , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Radek Kottner Ph.D. , Ing. Petr Bernardin
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá porovnáním numerických simulací a experimentálních zkoušek flexibilní kompozitní očkové spojky s cílem vytvořit vhodný výpočtový model pro predikci pevnosti a tuhosti. Pro numerickou simulaci byly použity analýzy na základě metody konečných prvků v softwaru Siemens NX a Simulia Abaqus. Experimentální vzorky s různou geometrií byly quasi-staticky testovány na zkušební zařízení Zwick/Roell Z050.
Abstrakt EN: The work deals with a comparison of numerical simulations and experimental tests of a flexible composite connecting rod in order to create an appropriate computation model for predicting the strength and stiffness. For the numerical simulation were used finite element analysis in the software Siemens NX 10 and SIMULIA Abaqus 6.14. Experimental specimens with different geometry were exposed to quasi-static loading. Zwick/Roell Z050 testing machine was used for tensile tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička