Přejít k obsahu


Návrh metodického postupu hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí na příkladu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Citace:
ŠLEHOFEROVÁ, M., JEŽEK, J. Návrh metodického postupu hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí na příkladu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 626-632. ISBN: 978-80-210-7861-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodological Process Proposal to Evaluate the Impact of Cultural Events: the Case Study of Pilsen - European Capital of Culture 2015
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Ing. Marta Šlehoferová , Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možnými způsoby hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí se zaměřením na projekt Evropské hlavní město kultury, kterým je v roce 2015 Plzeň. Příspěvek obsahuje stručnou rešerši literatury zabývající se touto problematikou, zpracovanou za účelem vyhledání nejvhodnější metody hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí. Tím je nakonec sestavení input-output modelu, jehož principy i postup výpočtu jsou popsány v další části příspěvku. Výsledný model je sice sestavený pro účely hodnocení plzeňského projektu, ale po úpravách by jej bylo možné použít za účelem hodnocení ekonomických dopadů jakékoliv jiné kulturní akce. Input-output model je velmi všestranný a ve srovnání s pouhým sledováním zvolených indikátorů představuje vhodnější způsob kvantifikace ekonomických dopadů jakékoliv události.
Abstrakt EN: The paper deals with the possible ways of assessing the economic impact of cultural events focusing on the European Capital of Culture, which in 2015 is Pilsen. The paper contains a brief literature review concerning this issue, purposely processed to find the most appropriate methods for assessing the economic impact of cultural events. That is eventually a compilation of input-output model, which principles and calculation procedure are described. The resulting model is calculated for the purposes of the Pilsen project evaluation, but it could be used to assess the economic impact of any cultural events after few adjustments. Input-output model is universal and in comparison with the simple observation of selected indicators represents a better way to quantify the economic impact of any event.
Klíčová slova

Zpět

Patička