Přejít k obsahu


Mechanické vlastnosti laserových svarových spojů na martenziticko-austenitické AHS oceli

Citace:
MAŠEK, B., RUBEŠOVÁ, K., KHALAJ, O., JIRKOVÁ, H. Mechanické vlastnosti laserových svarových spojů na martenziticko-austenitické AHS oceli. Zváranie / Svařování, 2015, roč. 64, č. 1-2/2015, s. 16-18. ISSN: 0044-5525
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanical Properties of Laser Welds in Martensitic-austenitic AHS Steel
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Kateřina Rubešová , Dr. Omid Khalaj , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Využití nových vysokopevných a ultravysocepevných AHS ocelí (advanced high strength steels) je mnohdy limitováno stavem techniky v návazných technologiích. Tyto technologie jsou konfrontovány s požadavky, které tyto moderní materiály sebou přinášejí. Typickým příkladem je i spojování a zejména svařování. Jeho vliv na vývoj struktury a tím i na mechanické vlastnosti je rozhodující. Často panuje obava, že jsou tyto technologie pro spojování zcela nepoužitelné. Proto byl proveden experiment, zaměřený na svaření vysokopevné AHS oceli zpracované Q-P procesem (Quenching and Partitioning) laserem. Výsledky ukazují, že kombinací těchto technologií dosáhnout velmi dobrých výsledků a to zejména pro dynamicky zatěžované komponenty.
Abstrakt EN: Application of high-strength and AHS (advanced high strength) steels is often limited by the state in technology and related technological procedures. These technologies are confronted with the requirements connected with these modern materials. Typical example is joining, namely welding. Its effect on development of structure and thus also mechanical properties is essential. There are often fears, that these technologies are totally unacceptable for their joining. Therefore an experiment oriented to welding of high-strength AHS steel, processed by Q-P process (Quenching and Partitioning) by laser was performed. THe results have shown that very good results can be attained by use of combination of these technologies, expecially in the case of dynamically loaded components.
Klíčová slova

Zpět

Patička