Přejít k obsahu


Mechanical Properties of Laser Welds In Martensitic-Austenitic AHS Steel

Citace:
MAŠEK, B., RUBEŠOVÁ, K., KHALAJ, O., JIRKOVÁ, H. Mechanical Properties of Laser Welds In Martensitic-Austenitic AHS Steel. In MOTSP 2015. Zagreb: Croatian Association for PLM, 2015. s. 1-4. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1849-7586
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical Properties of Laser Welds In Martensitic-Austenitic AHS Steel
Rok vydání: 2015
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: Croatian Association for PLM
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Kateřina Rubešová , Dr. Omid Khalaj , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Využití nových vysokopevných a ultravysocepevných AHS ocelí (advanced high strength steels) je mnohdy limitováno stavem techniky v návazných technologiích. Tyto technologie jsou konfrontovány s požadavky, které tyto moderní materiály sebou přinášejí. Typickým příkladem je i spojování a zejména svařování. Jeho vliv na vývoj struktury a tím i na mechanické vlastnosti je rozhodující. Často panuje obava, že jsou tyto technologie pro spojování zcela nepoužitelné. Proto byl proveden experiment, zaměřený na svaření vysokopevné AHS oceli zpracované Q-P procesem (Quenching and Partitioning) laserem. Výsledky ukazují, že kombinací těchto technologií dosáhnout velmi dobrých výsledků a to zejména pro dynamicky zatěžované komponenty.
Abstrakt EN: The use of new advanced high-strength (AHSS) steels is often constrained by the state of the art in related processing and fabrication technologies. These technologies are only beginning to encounter the requirements that these advanced materials bring. Typical examples are joining and, in particular, welding. The latter has major effect on microstructure evolution and, in turn, on mechanical properties. A common concern is that welding is not at all suitable as the joining technique for a particular application. This is why an experiment has been carried out which involves laser welding of a high-strength Q-P processed AHS steel. Its results suggest that, by combining these technologies, very good results can be achieved, particularly in components under dynamic loading.
Klíčová slova

Zpět

Patička