Přejít k obsahu


Comparative Study of Algorithms Used for Automated Evaluation of the Tensile Tests Results

Citace:
KÁŇA, J., JENÍČEK, Š., MAŠEK, B. Comparative Study of Algorithms Used for Automated Evaluation of the Tensile Tests Results. In METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: © 2015 TANGER Ltd., 2015. s. 688-692. ISBN: 978-80-87294-62-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparative Study of Algorithms Used for Automated Evaluation of the Tensile Tests Results
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: © 2015 TANGER Ltd.
Autoři: Ing. Josef Káňa , Ing. Štěpán Jeníček , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Je běžnou praxí využití softwarových nástrojů pro automatické určení materiálových parametrů ze záznamů tahových zkoušek. Cílem této práce je srovnání, jak různé numerické algoritmy ovlivňují výsledné materiálové parametry. Byly testovány čtyři různé algoritmy na patnácti různých záznamech zkoušky tahem, pokrývající všechny nejčastější silově-deformační charakteristiky kovových materiálů. Dva algoritmu byly shledány jako validované dle požadavků normy, zatímco ostatní dva potřebují drobné úpravy v algoritmu. Dá se předpokládat, že po těchto úpravách i tyto dva algoritmy úspěšně projdou validací. Vliv použití různých algoritmů je relativně malý, ale přesto je s ním počítat, jako s dalším zdrojem neurčitostí v celém měřícím a vyhodnocovacím řetězci.
Abstrakt EN: It is a common practice to use automated software tools to identify material properties values in dataset recorded during the tensile tests. Our work is a comparative study how different numerical algorithms affect resulting material properties values. We tested four different algorithmson fifteen dataset while datasets covered all the most common metal force-deformation characteristic. Two algorithms can be considered as validated according to the standard while two others need some minor modifications. We expect that after these modifications also the two algorithms will meet evaluation requirements. Effect of using different validated algorithms is relatively small but still it needs to be considered as a source of uncertainties in entire physical test and evaluation chain.
Klíčová slova

Zpět

Patička