Přejít k obsahu


Validation of GOCE global gravitational field models in Norway

Citace:
ŠPRLÁK, M., GERLACH, C., BJORN RAGNVALD, P. Validation of GOCE global gravitational field models in Norway. Newton's Bulletin, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 13-24. ISSN: 1810-8555
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Validation of GOCE global gravitational field models in Norway
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Dr. Christian Gerlach , Prof. Pettersen Bjorn Ragnvald
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou validovány globální gravitační modely určeny časovou a přímou metodou. Všech pět vydání modelů je porovnáno s výškovými anomáliemi, tíhovými anomáliemi ve volném vzduchu a tížnicovými odchylkami na území Norska. Metoda spektrálního doplnění je využita kvůli spektrálnímu rozdílu mezi gravitačními modely a pozemními daty. Tři množiny pozemních dat dokazují porovnatelnou přesnost GOCE gravitačních modelů vůči EGM2008 do stupně a řádu 220 v studované lokalitě.
Abstrakt EN: Numerous global gravitational field models have been derived from the GOCE satellite gravitational gradiometry mission. They differ by the harmonic analysis approach and the time span covered by the measurements. The quality of individual solutions is assessed by validating the global gravitational field models with respect to independent datasets. Global gravitational field models based on the time-wise and the direct approach are validated in this contribution. All five releases are compared to height anomalies, free-air gravity anomalies, and deflections of the vertical over the continental part of Norway. The spectral enhancement method is applied to overcome the spectral inconsistency between the gravitational models and the terrestrial data. The three terrestrial datasets indicate comparable performance of the latest GOCE models with respect to EGM2008 up to degree and order 220 in the studied local area.
Klíčová slova

Zpět

Patička