Přejít k obsahu


SPHCOFEM: Solver for coupling SPH and FE

Citace:
HYNČÍK, L. SPHCOFEM: Solver for coupling SPH and FE. In IFMBE Proceedings. Singapur: Springer, 2015. s. 162-165. ISBN: 978-3-319-19451-6 , ISSN: 1680-0737
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SPHCOFEM: Solver for coupling SPH and FE
Rok vydání: 2015
Místo konání: Singapur
Název zdroje: Springer
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Numerické simulace v biomechanice a bio-inženýrství potřebují popsat vysoce deformovatelné tkáně v interakci s prouděním tekutin. Práce představuje řešič SPHCOFEM pro sdružené problémy proudění tekutiny v 1D, 2D nebo 3D. Tekutina je reprezentována metodou SPH a hranice je modelována pomocí konečných prvků. Interakce se provádí pomocí spojitého kontaktního modelu. Je implementováno několik materiálových modelů vhodných pro různé hydrodynamické materiály a jednoduché modely konečných prvků pro reprezentaci hranice. Pre- a post-procesor slouží k definování úloh a analýze výsledků.
Abstrakt EN: Numerical simulations in biomechanics and bio-engineering consider highly deformable tissues in interaction with fluid flows. The solver SPHCOFEM for investigating fluid flow coupled problems with 1D, 2D or 3D calculations is presented. The fluid domain is represented by smoothed parti-cle hydrodynamics and the boundary is modeled using finite elements. The interaction is done via a continuous contact model. Several material models useful for various hydrody-namics matters and simple finite elements for representing the boundary are implemented. Pre- and post-processors serve for task definition and result analyses.
Klíčová slova

Zpět

Patička