Přejít k obsahu


Platónská fronésis v dialozích Faidón a Filébos

Citace:
PAITLOVÁ, J. Platónská fronésis v dialozích Faidón a Filébos. Paideia, 2015, roč. 11, č. 2, s. 1-16. ISSN: 1214-8725
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Platonic fronesis in the dialogues Phaidon and Philebus
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Studie se zabývá Platónovým pojetím pojmu fronésis, který odkazuje k praktické moudrosti. Tento pojem je signifikantní ve dvou Platónových dialozích. Zaprvé je fronésis spojena s ctností asketismu a sókratovskou péčí o duši ve Faidónovi. Avšak v pozemském životě je fronésis pro filosofa de facto nedosažitelná. Ve Filébovi je pak pojem fronésis vztažen k takzvané pravé slasti, která má své místo v životě filosofa. Jak vysvětlit tyto dvě Platónovy perspektivy, asketickou a hedonickou, lze je vůbec uchopit současně?
Abstrakt EN: This study deals with the platonic concept of fronesis (φρόνησις) that shortly refers to “practical wisdom”. This concept is most significant in two dialogues of Plato. At first is fronesis connected with the virtue of asceticism and with socratic soulcaring in Phaidon. But it is mostly in the terrestrial life of philosopher and thus de facto unavailable to him. While in the Philebus the concept of fronesis is related to the (so-called) truthful passion that has its own place in philosophical life. How can we explain that Plato gives us these two different perspectives, which can be seen both as ascetic and hedonic at the same time?
Klíčová slova

Zpět

Patička