Přejít k obsahu


Hans Alberts Kritischer Rationalismus: Eine systematische Darstellung

Citace:
PAITLOVÁ, J. Hans Alberts Kritischer Rationalismus: Eine systematische Darstellung. Aufklärung und Kritik, 2015, roč. 22, č. 4, s. 7-28. ISSN: 0945-6627
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The Critical Rationalism of Hans Albert: A Systematic Exposition
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá kriticko-racionalisticko koncepcí Hanse Alberta. Cílem je systematická analýza metodologických předpokladů Albertova specifického přístupu ke kritickému racionalismu. Albertova kriticko-racionalistická koncepce vychází z kritického racionalismu Karla Poppera. Je ale systematičtější (např. co se stanovení tří teoretických předpokladů týče: konsekventního falibilismu, metodologického revizionismu a kritického realismu). Nadto involvuje Albertova pozice nová témata, jako problém hodnotové neutrality vědy nebo téma kritického racionalismu jako návrhu způsobu života. Všechny tyto body jsou v předkládaném článku konfrontovány s kritikou, na kterou se snažím v intecích kritického racionalismu odpovědět.
Abstrakt EN: This paper deals with the critical rationalist conception of Hans Albert. Its final aim is the systematic analysis of methodological foundations of Albert’s rather specific approach to critical rationalism. Albert’s critical rationalist conception arises from well-known critical rationalism of Karl Popper but is much more systematic (e. g. in the explicit fixing of three theoretical foundations: consequent fallibilism, methodological revisionism and critical realism; furthermore in the implicit consideration of different foundations as theoretical pluralism and constructive metaphysics) and above all establishes new topics as the infamous problem of value neutrality in science or the theme of critical rationalism as a proposal of way of life. All those points are confronted in current paper together with viable criticism and possible answers from the critical rationalist perspective.
Klíčová slova

Zpět

Patička