Přejít k obsahu


FE model of female pelvic floor focused on stress distribution in levator ani muscle during vaginal delivery

Citace:
HAVELKOVÁ, L., KROFTA, L., HYNČÍK, L., FEYEREISL, J. FE model of female pelvic floor focused on stress distribution in levator ani muscle during vaginal delivery. In XXV Congres of the International Society of Biomechanics, Abstract Book. Glasgow: International Society of Biomechanics, 2015. s. 1138-1139.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FE model of female pelvic floor focused on stress distribution in levator ani muscle during vaginal delivery
Rok vydání: 2015
Místo konání: Glasgow
Název zdroje: International Society of Biomechanics
Autoři: Ing. Linda Havelková , Ladislav Krofta , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Jaroslav Feyereisl
Abstrakt CZ: Hlavním cílem práce bylo: (1) naměřit chování svalu levator ani (LA) s využitím jednoosé tahové zkoušky; (2) vývoj počítačového modelu pánevního dna ženy; (3) analyzovat rozložení napětí ve svalu LA během vaginálního porodu za předpokladu optimální pozice a natočení hlavy plodu. Byly naměřeny biomechanické vlastnosti svalu LA, na jejichž základě byl odvozen Ogdenův materiál pro modelování svalové tkáně. Elastické parametry svalu, μ a α, byly μ1 =0.0082 ± 0.0089 MPa, μ2 = 0.0216 ± 0.0173 MPa; α1 = 0.1803 ± 0.1299, α2 = 15.112 ±3.1704. 1138. Výsledky analýzy ukazují, že během porodu dochází k deformaci svalu na jeho 2,1 násobek původní délky v inferiorním směru. V posteriorním směru pak dochází k posunu horního oblouku svalu o 54,272 mm. Ve srovnání s počátkem porodu je délka svalového oblouku 1,5 krát větší ve svém maximálním prodloužení. K největším nárůstům napětí dochází při horním okraji svalu, v jeho dolní části ve středu a ve svalových úponech - 0.094 GPa, 0.131 GPa and 0.481 GPa. Tato místa pak představují největší rizika svalového poranění během vaginálního porodu.
Abstrakt EN: The objectives of this study were: (1) to measure the levator ani muscle (LA) behavior by uniaxial test to find the material parameters; (2) to develop computer model of the female pelvic floor; (3) to analyze the stress distribution in the LA during the vaginal delivery respecting the optimal initial position and rotation of fetal head. The biomechanical properties of the LA were measured and its material parameters for Ogden model were calculated. The elastic parameters, μ and α, were μ1 = 0.0082 ± 0.0089 MPa, μ2 = 0.0216 ± 0.0173 MPa; α1 = 0.1803 ± 0.1299, α2 = 15.112 ± 3.1704. 1138. The results of stress analysis show, that the LA elongates almost 2.1 times in the inferior direction. The displacement of the upper arc top is about 54.272 mm in the posterior direction. Moreover, the length of the upper arc is 1.5 times higher by the biggest muscle elongation than in the initial resting position. The significant stresses were found in the upper arc of the LA, in the lower part in the middle and in the LA attachments. In summary, the maximal values were 0.094 GPa, 0.131 GPa and 0.481 GPa, respectively. To our knowledge based on clinical practice, right this stress pattern implies the highest risk of muscle stretch injury.
Klíčová slova

Zpět

Patička