Přejít k obsahu


The effects of fetal head trajectory on stress distribution in levator ani during vaginal delivery

Citace:
HAVELKOVÁ, L., KROFTA, L., HYNČÍK, L., FEYEREISL, J. The effects of fetal head trajectory on stress distribution in levator ani during vaginal delivery. In BioMed Women 2015. University of Porto, 2015.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The effects of fetal head trajectory on stress distribution in levator ani during vaginal delivery
Rok vydání: 2015
Název zdroje: University of Porto
Autoři: Ing. Linda Havelková , L. Krofta , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , J. Feyereisl
Abstrakt CZ: Hlavním cílem práce bylo: (1) naměřit chování svalu LA a určit tak parametry Ogdenova modelu; (2) vyvinout počítačový model pánevního dna rodičky; (3) analyzovat rozložení napjatosti ve svalu LA pro tři různé počáteční pozice hlavy dítěte. Parametry Ogdenova modelu byly: μ1 = 0.0082 ± 0.0089 MPa, μ2 = 0.0216 ± 0.0173 MPa; α1 = 0.1903 ± 0.1299, α2 = 15.112 ± 3.1704. Analýza prokázala, že signifikantní hodnoty napětí jsou ve svalových úponech k pánvi, na horním okraji svalu a v dolní části v jejím středu. Pro případ ROP pozice hlavy bylo zjištěno symetrické zatěžování. Nicméně v případě ROT a ROA se jedná o asymetrické přetížení svalu na levé straně.
Abstrakt EN: The purposes of this study were: (1) to measure the LA behaviour to find the Ogden material parameters; (2) to develop computer model of the female pelvic floor; (3) to analyse the stress distribution in the LA during the vaginal delivery respecting three initial head positions. The computed Ogden material parameters, μ and α, were μ1 = 0.0082 ± 0.0089 MPa, μ2 = 0.0216 ± 0.0173 MPa; α1 = 0.1903 ± 0.1299, α2 = 15.112 ± 3.1704. The analysis shows that the significant stresses were in general found in the upper arc of the LA, in the lower part in the middle and in the LA attachments to the pelvis. In the ROP head position, the LA undergoes symmetrical loading. Nevertheless, in the ROT and ROA position, the LA is loaded asymmetrically – left side overloaded. It can be also concluded that the ROP position is the optimal, while the highest stresses and deformations are generated assuming the ROA position.
Klíčová slova

Zpět

Patička