Přejít k obsahu


Interaction of flowing liquid with a deformable boundary by coupling SPH to FE

Citace:
HYNČÍK, L. Interaction of flowing liquid with a deformable boundary by coupling SPH to FE. In Recent advances in mechanics and materials in design. Avintes: Lusoimpress S.A., 2015. s. 387-388. ISBN: 978-989-98832-2-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interaction of flowing liquid with a deformable boundary by coupling SPH to FE
Rok vydání: 2015
Místo konání: Avintes
Název zdroje: Lusoimpress S.A.
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se týká interakce mezi proudící tekutinou a deformovatelnou hranicí. Zatímco k reprezentaci proudící tekutiny je využita metoda vyhlazených částic (SPH), pro modelování hranice jsou využity konečné prvky. Spojitý model kontakt s automatickou detekcí penaltové síly je implementován pro popis kontaktu mezi částicemi kapaliny a ohraničující stěnou. Výkon realizovaného algoritmu je testován pomocí standardních problémů protržené přehrady, kde je provedeno srovnání výsledků výpočtů s publikovanými experimentálními daty. Interakce proudící kapaliny s deformovatelnou hranicí je implementována ve 2D. Prezentovaný algoritmus je realizován jako vlastní software pro popis proudění tekutiny ohraničené deformovatelnou stěnou v 1D, 2D nebo 3D.
Abstrakt EN: The paper concerns interaction between fluid flow and a deformable boundary. Whilst smoothed particle hydrodynamics (SPH) is used to represent the fluid, the boundary is modelled using finite elements (FE). A continuous contact model with automatic penalty force detection is implemented for describing the contact between the fluid smoothed particles and the boundary wall FE. The performance of the implemented algorithm is tested using the standard problem of a broken dam, where the calculation results are compared to published experimental data. The interaction of the flowing liquid is presented for 2D flow within a deformable boundary. The presented algorithm is implemented as in-house software for investigation of fluid coupling to a deformable boundary in 1D, 2D or 3D.
Klíčová slova

Zpět

Patička