Přejít k obsahu


Biomechanical properties of levator ani muscle used for virtual model of pelvic floor

Citace:
KRCMAR, M., KROFTA, L., URBANKOVA, I., FEYE REISL, J., HAVELKOVÁ, L., HYNČÍK, L. Biomechanical properties of levator ani muscle used for virtual model of pelvic floor. In International Urogynecology Journal. London: Springer London LTD, 2015. s. S163-S164., ISSN: 0937-3462
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Biomechanical properties of levator ani muscle used for virtual model of pelvic floor
Rok vydání: 2015
Místo konání: London
Název zdroje: Springer London LTD
Autoři: M. Krcmar , L. Krofta , I. Urbankova , J. Feye Reisl , Ing. Linda Havelková , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Sval levator ani (LA) je hlavní strukturou pánevního dna. Přirozený vaginální porod představuje velké riziko pro svalové poranění a následnou dysfunkci pánevního dna. Hlavním cílem této práce tedy bylo: (1) zaznamenat chování svalu LA a dopočítat parametry Ogdenova modelu; (2) vylepšit náš stávající 3D model pánevního dna a porovnat stará a nově vypočtená data; (3) analyzovat rozložení napětí ve svalu LA během vaginálního porodu při optimální počáteční poloze hlavy dítěte (maximální flexe, směr occiputposterior vpravo). Výsledky studie ukazují, že Ogdenovy parametry, μ a α, jsou μ1 = 0.0082±0.0089 MPa, μ2 = 0.0216±0.0173 MPa, α1 = 0.1803±0.1299, α2 = 15.112±3.1704. K významným napjatostem dochází především v oblasti illiococcygealní části svalu, ve středu puboviscerálního komplexu a v úponech svalu LA k pánvi. Maximální hodnoty napětí v novém/ původním modelu jsou pak 0.010/0.049 GPa, 0.022/0.098 GPa and 0.012/0.052 GPa.
Abstrakt EN: The levator ani muscle (LAM) is the key structure for the pelvic floor. As well-known, the vaginal delivery is the important risk factor for muscle injuries and the following pelvic floor dysfunction. And thus, the main objectives were: (1) to measure the LAM behavior to find the Ogden material parameters; (2) to improve our existing model of the female pelvic floor and to compare these two; (3) to analyze the stress distribution in the LAM during vaginal delivery respecting the optimal head position (complete flexion, right occiputposterior). As the results shown, the elastic Ogden parameters, μ and α, were μ1 = 0.0082±0.0089 MPa, μ2 = 0.0216±0.0173 MPa, α1 = 0.1803±0.1299, α2 = 15.112±3.1704. The significant stresses were found in the illiococcygeal LAM part, in the pubovisceral muscle complex part in the middle and in the attachments to the pubis. In summary, the maximal stresses for improved /original model were 0.010/0.049 GPa, 0.022/0.098 GPa and 0.012/0.052 GPa, respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička