Přejít k obsahu


DEVELOPMENT MILESTONES AND TENDENCIES OF BANKING IN THE CZECH LANDS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL LITERACY DEVELOPMENT

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. DEVELOPMENT MILESTONES AND TENDENCIES OF BANKING IN THE CZECH LANDS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL LITERACY DEVELOPMENT. Trendy v podnikání, 2015, roč. 5, č. 2, s. 13-20. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: DEVELOPMENT MILESTONES AND TENDENCIES OF BANKING IN THE CZECH LANDS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL LITERACY DEVELOPMENT
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o vývojových trendech v oblasti bankovnictví na území dnešní České republiky. Hlavním cílem příspěvku je dokumentovat vývoj bankovního systému (centrální banky a obchodních bank) na českém území od vzniku samostatného Československého státu v roce 1918 do současnosti, tedy do roku 2015. Historický vývoj je rozdělen do sedmi etap, z nichž každá etapa je ohraničena významnými událostmi politického i hospodářského charakteru, které měly významný vliv na podobu bankovního systému. Jedná se o etapy datované v letech 1918 – 1939, 1939 – 1945, 1945 – 1989, 1989 – 1993, 1993 – 2004, 2004 – 2008 a 2008 – 2015. V příspěvku jsou postihnuty veškeré významné milníky týkající se bankovního vývoje a je provedena predikce předpokládaného vývoje v budoucích obdobích. V příspěvku jsou identifikovány pro každou etapu stěžejní události, které měly vliv na podobu bankovního systému a portfolio nabízených služeb na bankovním trhu. Dokumentovány jsou rovněž změny v prvním stupni bankovního systému, a to u centrální banky.
Abstrakt EN: In the paper there are presented the results obtained in the qualitative research in the area of banking with a specific focus on the history, present and development tendencies of banking in the Czech lands. The main target of the paper is to identify, analyze and evaluate the milestones and development tendencies in the banking system area (central banks and commercial banks) in the Czech territory since the formation of the independent Czechoslovak state in 1918 until the present, i.e. 2015. The historical development is divided into seven stages when each stage is bordered by important events of a political and economical character which had a significant influence on the form of the banking system. The stages are dated in the years 1918 – 1939, 1939 – 1945, 1945 – 1989, 1989 – 1993, 1993 – 2004, 2004 – 2008 and 2008 – 2015. In the paper important milestones regarding the banking development are described and prediction of the expected banking system development future periods is performed. For each historical stage of banking development the key events which influenced the character of the banking system and the portfolio of offered services on banking market are identified in the paper. Also the main changes in the first stage of the banking system, namely in the central bank, are documented and analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička