Přejít k obsahu


Formation of Cu1-xGex Nanoplatelets Using LPCVD of Ge2Me6 or Ge2Me6/Et4Pb Mixture

Citace:
DŘÍNEK, V., KŘENEK, T., KLEMENTOVÁ, M., FAJGAR, R., POLA, M., SAVKOVÁ, J., MEDLÍN, R., NOVOTNÝ, Formation of Cu1-xGex Nanoplatelets Using LPCVD of Ge2Me6 or Ge2Me6/Et4Pb Mixture. NANO, 2015, roč. 10, č. 4, s. "\1550061-1\"-"\1550061-10\". ISSN: 1793-2920
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Formation of Cu1-xGex Nanoplatelets Using LPCVD of Ge2Me6 or Ge2Me6/Et4Pb Mixture
Rok vydání: 2015
Autoři: V. Dřínek , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , RNDr. Mariana Klementová Ph.D. , R. Fajgar , Michal Pola , Ing. Jarmila Savková Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín , F. Novotný
Abstrakt CZ: Syntézy nanodrátu (1D nano-objektů) a nanodesek (2D nano-objektů) není prováděna často. Touto studií prezentujeme nízko-tlakou chemickou plynnou depozici (LPCVD) Ge2Me6 a směsi Ge2Me6/PbEt4 nanodesek na bázi Cu1-xGex s vysokým měrným povrchem. Nanostrukturované depozity jsou složené z Cu1-xGex nanodesek a Ge nanočástic. Nanodesky, které vykazují laterální rozměr do několika desítek mikrometrů a tloušťku 100-400 nm, jsou tvořeny kubickou ? fází Cu91Ge9 slitiny (Ge atomy včleněny do kubické Cu) a hexagonální ? fází Cu85Ge15 slitiny. Nanodráty obsahující kubické Ge mají v průměru okolo 30-ti nm and délku v tesítkách mikrometrů. Olovo se kvůli úplné nemísitelnosti systémů Pb?Cu a Pb?Ge nestalo součástí ani jedné z těchto fází a bylo detekováno v oddělených nanočásticích.
Abstrakt EN: Unlike synthesis of nanowires (1D nano-objects) the synthesis of nanoplatelets (2D nanoobjects) has not been performed frequently. Herein, we report on the synthesis of Cu?Ge based on nanoplatelets with a high surface-to-volume ratio prepared by low pressure chemical vapor deposition (LPCVD) of Ge2Me6 and a mixture of Ge2Me6/PbEt4. Nanostructured deposits are composed of Cu1-xGex nanoplatelets, Ge nanowires and Ge nanoparticles. The nanoplatelets, which have the lateral size up to several tens of micrometers and thickness of 100?400 nm, belong to the cubic ? phase of Cu91Ge9 alloy (Ge admixture in cubic Cu) and hexagonal ? phase of Cu85Ge15 alloy. Nanowires composed of cubic Ge have a diameter of about 30 nm and length of several tens of micrometers. Lead does not enter any of these phases due to Pb?Cu and Pb?Ge immiscibility; therefore, it was observed as separate nanoparticles.
Klíčová slova

Zpět

Patička