Přejít k obsahu


Science on a Sphere, Ways of Adding Interactivity into the Unique Projection System

Citace:
VARNUŠKOVÁ, J., KOHOUT, J. Science on a Sphere, Ways of Adding Interactivity into the Unique Projection System. In GRAPP 2015. Setúbal: SciTePress, 2015. s. 423-430. ISBN: 978-989-758-087-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Science on a Sphere, Ways of Adding Interactivity into the Unique Projection System
Rok vydání: 2015
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Jana Varnušková Ph.D. , Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje aplikovaný výzkum prováděný ve spolupráci Fakulty aplikovaných věd a Techmania Science Center. Prezentuje unikátní systém Science on a Sphere, jeho vlastnosti, řídicí mechanismy a omezení. Speciální vizualizační systém přináší nový přístup v prezentaci geografických dat. Na druhou stranu však nabízí minimální možnost pro interaktivní zapojení uživatelů, které by vědeckému centru umožnila širší možnosti v procesu učení. Článek ukazuje možné cesty rozšíření existujícího projekčního systému Science on a Sphere o interaktivní prvky.
Abstrakt EN: This paper describes applied research provided in cooperation of the Faculty of Applied Sciences and the Techmania Science Centre. It presents the unique system Science on a Sphere, its features, control mechanisms and limitations. The special visualization system brings a new approach of geographical data presentation. On the other hand it offers just a minimal opportunity of user interaction. Interaction should enable better participation of science centre in the learning process. The paper shows the ways how the existing projection system Science on a Sphere has been extended for the interactive features.
Klíčová slova

Zpět

Patička