Přejít k obsahu


Technologie termomechanického zpracování výkovků malých hmotností

Citace:
VOREL, I., VANČURA, F., MAŠEK, B., FEDORKO, M., DUCHEK, M., URBÁNEK, M. Technologie termomechanického zpracování výkovků malých hmotností. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermomechanical processing of low-weight forgings
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Filip Vančura , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Mikuláš Fedorko , Ing. Michal Duchek , Ing. Miroslav Urbánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro zápustkový výkovek vyráběný z materiálu C45 byly na základě podrobných měření v Kovárně VIVA vytvořeny materiálově-technologické modely technologického postupu výroby výkovku. Tyto modely byly úspěšně verifikovány a optimalizovány. Při dodržení okrajové podmínky dosažení feriticko-perlitické mikrostruktury v celém objemu výkovku byla navržena nová technologie termomechanického zpracování. Tato technologie spočívá v náhradě současného materiálu výkovku C45 za materiál 30MnVS6 a následném řízeném ochlazování výkovku z dokovací teploty. Tento postup zpracování výkovku zaručuje dosažení požadované feriticko-perlitické mikrostruktury v celém objemu výkovku bez nutnosti použití tepelného zpracování.
Abstrakt EN: On the basis of detailed measurement carried out in Kovárna VIVA forge shop, material-technological models ofthe existing manufacturing route were developed for a closed-die forged part of C45 steel.The models were successfully verified and optimized.A new thermomechanical processing route was then developed using the boundary condition that final ferrite-pearlite microstructure must be obtained throughout the forged part.Hence, the existing C45 steel was replaced with the 30MnVS6 material and the forged part was cooled in a controlled manner from the finish forging temperature.The new processing route guarantees that the desired ferrite-pearlite microstructure is obtained in the entire forged part without using conventional heat treatment.
Klíčová slova

Zpět

Patička