Přejít k obsahu


Technologie zpracování složitých výkovků v průběžných pecích

Citace:
FEDORKO, M., DUCHEK, M., URBÁNEK, M., MAŠEK, B., VOREL, I. Technologie zpracování složitých výkovků v průběžných pecích. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Treatment of intricate forgings in continuous furnaces
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Mikuláš Fedorko , Ing. Michal Duchek , Ing. Miroslav Urbánek , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Pro tvarově složitý výkovek z materiálu 42CrMo4 byla na základě výsledků z materiálově-technologického modelování navržena technologie tepelného zpracování v průběžných pecích. Navrhovaná technologie popisuje nový efektivnější skladový plán výkovků při zachování požadovaného prohřátí všech výkovků v celém průřezu dle požadavků odběratele. Díky výhodnějšímu uložení výkovků dochází k rovnoměrnějšímu prohřátí v místě největšího průřezu. Tento postup zajistí, že ve všech místech výkovku dojde k nastavení požadované struktury.
Abstrakt EN: A continuous furnace heat treatment process has been developed for an intricate forged part of 42CrMo4 steel on the basis of material-technological modelling. The proposed process involves a new efficient charge layout which keeps all forgings heatedthroughout their cross-sectionas required by the client. Thanks to a more efficient configuration, the forgings become heated more uniformly in their thickest cross-section. With this sequence, the entire forging receives the desired microstructure.
Klíčová slova

Zpět

Patička