Přejít k obsahu


Technologie termomechanického zpracování výkovků s nerovnoměrným rozložením hmotnosti

Citace:
VOREL, I., VANČURA, F., MAŠEK, B., FEDORKO, M., DUCHEK, M., URBÁNEK, M. Technologie termomechanického zpracování výkovků s nerovnoměrným rozložením hmotnosti. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermomechanical processing of forgings with non-uniform mass distribution
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Filip Vančura , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Mikuláš Fedorko , Ing. Michal Duchek , Ing. Miroslav Urbánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro vybrané výkovky byly v kritických místech vytvořeny materiálově-technologické modely. Na základě těchto modelů byla následně vytvořena technologická okna pro vývoj požadované mikrostruktury a to v závislosti na deformaci a průřezu sledovaných míst. Na základě zjištěných výsledků byla navržena technologie termo-mechanického zpracování výkovků, jejímž prostřednictvím lze dosáhnout požadované mikrostruktury v celém objemu výkovku bez ohledu na stupni deformace či velikosti průřezu. Tato technologie zahrnuje okrajové podmínky a předpis pro termomechanické zpracování, která zabezpečuje dosažení požadované struktury výkovků, v souladu s předpisem zákazníka.
Abstrakt EN: Material-technological models were developed for critical locations of selected forgings.Using these models, processing windows were determined for obtaining the desired microstructure, taking into account the strains and cross-sections in locations of interest. Based on the results, a thermomechanical treatment process was designed, by means of which the desired structure can be produced throughout the forging, regardless of the strain magnitude or cross-section size. This process is specified in terms of boundary conditions and a thermomechanical treatment sequence which guarantees that the structure required by the client is obtained in a forged part.
Klíčová slova

Zpět

Patička