Přejít k obsahu


Technologie zpracování zápustkových výkovků o vyšší hmotnosti

Citace:
FEDORKO, M., DUCHEK, M., URBÁNEK, M., MAŠEK, B., VOREL, I. Technologie zpracování zápustkových výkovků o vyšší hmotnosti. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Treatment of heavier closed-die forgings
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Mikuláš Fedorko , Ing. Michal Duchek , Ing. Miroslav Urbánek Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Pro tvarově složitý výkovek z materiálu 42CrMo4 byla na základě výsledků z materiálově-technologického modelování navržena technologie tepelného zpracování v průběžných pecích. Navrhovaná technologie popisuje výhodnější režim ohřevu v první zóně průběžné pece. V této zóně byla snížena teplota o 15%, přičemž bylo zachováno požadované prohřátí všech výkovků v celém průřezu bez ohledu na pozici v kalícím koši. Zároveň bylo dosaženo parametrů požadovaných odběratelem.
Abstrakt EN: A continuous furnace heat treatment process has been developed for an intricate forging of 42CrMo4 steel using material-technological modelling. The process improves the efficiency of heating in the first zone of a continuous furnace. The temperature in this zone was reduced by 15 % while the required through-heating of all forgings and their sections was maintained, regardless of their positions in the quenching basket.At the same time, the parameters specified by the client were met.
Klíčová slova

Zpět

Patička