Přejít k obsahu


Technologie zpracování tvarově složitých výkovků s definovanou polohou při průchodu průběžnou pecí

Citace:
FEDORKO, M., DUCHEK, M., URBÁNEK, M., MAŠEK, B., VOREL, I. Technologie zpracování tvarově složitých výkovků s definovanou polohou při průchodu průběžnou pecí. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of treatment of intricate forgings passing through continuous furnace in defined positions
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Mikuláš Fedorko , Ing. Michal Duchek , Ing. Miroslav Urbánek Ph.D , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Pro tvarově složitý výkovek z materiálu 42CrMo4 byla na základě výsledků z materiálově-technologického modelování navržena technologie tepelného zpracování v průběžných pecích. Navržená technologie umožňuje zrychlit průchod vsázky pecí o 10 min a to v každé zóně, což umožňuje snížit celkový čas ohřevu o 25% při zachování požadovaného prohřátí všech výkovků v celém průřezu, a to bez ohledu na jeho pozici v kalícím koši. Při tom jsou plně splněny požadavky odběratele na mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: A continuous furnace heat treatment process has been developed for an intricate forging of 42CrMo4 steel using material-technological modelling. Thanks to this process, the passage time of the charge through each zone of the furnace can be reduced by 10 minutes. This results in overall heating time reduction of 25 %. The required through-heating is maintained for all forgings and all cross-sections, regardless of the forging’s position in the quenching basket. By this process, the client’s requirements for mechanical properties are met in full.
Klíčová slova

Zpět

Patička