Přejít k obsahu


Manipulační zařízení pro přesné monitorování parametrů potřebných pro přesný vývoj struktury v průběžných pecích

Citace:
VOREL, I., VANČURA, F., MAŠEK, B., FEDORKO, M., DUCHEK, M., URBÁNEK, M. Manipulační zařízení pro přesné monitorování parametrů potřebných pro přesný vývoj struktury v průběžných pecích. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Equipment for Accurate Monitoring of Parameters Necessary for Exact Microstructure Evolution in Continuous Furnaces
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Filip Vančura , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Mikuláš Fedorko , Ing. Michal Duchek , Ing. Miroslav Urbánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro účely přesného sledování a následné korekce teplotních polí výkovků v průběžných pecích byl vyvinut autonomní termoizolační box. Toto zařízení disponuje citlivým záznamovým zařízením pro sledování časově-teplotních průběhů jednotlivých výkovků na více místech. Tím lze monitorovat průběh teploty na jejich povrchu i v průřezu. Zařízení prochází společně s výkovky jednotlivými zónami pece, přičemž elektronické zařízení uložené uvnitř termoizolačního boxu načítá měřené hodnoty teplot z termočlánků a ukládá je do paměti. Po skončení monitorovacího procesu jsou tato data použita k simulacím a materiálově-technologickému modelování za účelem optimalizace provozu průběžných pecí. Kombinací těchto postupů lze dosáhnout optimálního ohřevu výkovků. Vyvinutý termoizolační box umožňuje bez přerušení procesu sejmout i data z procesu kalení. Získané výsledky umožnily provést optimalizaci tepelného zpracování výkovků se zajištěnou rovnoměrnou teplotou při minimální spotřebě energie a v co nejkratším čase.
Abstrakt EN: An autonomous thermally-insulated box was developed for accurate monitoring and correcting temperature fields in forgings in continuous furnaces.It contains a sensitive recording device for monitoring temperature-time histories in multiple locations of forged parts.Theselocations can be on the surfaceof as well as within the parts.The box passes through individual zones of a furnace together with the forgings which are being treated. The electronic device inside the box collects temperature readings from thermocouples and stores them in its memory.After completion of the monitoring process, the data is used for conducting simulations and material-technological modelling to optimize the operation of continuous furnaces.With the aid of this procedure, forged parts can be heated in an optimal manner.Using this newly-developed thermally-insulated box, data on quenching can be acquired as well, without interrupting the process.Based on the acquired data, a heat treatment sequence was optimized and a uniform temperature field throughout forgings was guaranteed at minimum energy consumptions and within the shortest possible time.
Klíčová slova

Zpět

Patička