Přejít k obsahu


Speech Corpus Preparation for Voice Banking of Laryngectomised Patients

Citace:
JŮZOVÁ, M., ROMPORTL, J., TIHELKA, D. Speech Corpus Preparation for Voice Banking of Laryngectomised Patients. In Text, Speech, and Dialogue, 18th International Conference, TSD 2015, Pilsen, Czech Republic, September 14-17, 2015. Proceedings. Heidelberg: Springer, 2015. s. 282-290. ISBN: 978-3-319-24032-9 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Speech Corpus Preparation for Voice Banking of Laryngectomised Patients
Rok vydání: 2015
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Markéta Jůzová , Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D. , Ing. Daniel Tihelka Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá konzervací hlasu a vytvářením osobní syntézy řeči pacientům, kteří po totální laryngektomii ztratili svůj hlas. Jsou v něm diskutovány zvláštní aspekty konzervace hlasu včetně popisu modifikací obecných metod. Hlavní pozornost je kladena na vytváření řečového korpusu, protoře kvalita syntetizované řeči velmi záleží na variabilitě řečových jednotek a počtu jejich výskytu. V článku jsou také prezentovány statistiky a charakteristiky prvních experimentálních hlasů a je v něm zdůrazněna možnost použití různých metod syntézy řeči v závislosti na kvalitě hlasu pacienta a velikosti korpusu.
Abstrakt EN: This paper focuses on voice banking and creating personalised speech synthesis of laryngectomised patients who lose their voice after this radical surgery. Specific aspects of voice banking are discussed in the paper, including a description of the adjustments of the generic methods. The main attention is paid to the speech corpus building since the quality of synthesised speech depends a lot on the speech units variability and the number of their occurrences. Also some statistics and characteristics of the first experimental voices are presented and the possibility of using different speech synthesis methods depending on the voice quality and speech corpus size is pointed out.
Klíčová slova

Zpět

Patička