Přejít k obsahu


Insights for the Selection of the Machining Parameters in the Turning of Difficult-To-Cut

Citace:
CAROU PORTO, D., ŘEHOŘ, J., MONKA, P., VILČEK, I., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. Insights for the Selection of the Machining Parameters in the Turning of Difficult-To-Cut. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 3, s. 295-303. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Insights for the Selection of the Machining Parameters in the Turning of Difficult-To-Cut
Rok vydání: 2015
Autoři: Diego Carou Porto , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Peter Monka , Ing. Igor Vilček PhD. , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: Povlaky jsou obvykle používané v průmyslových aplikacích a vyžadují po nanesení další zpracování tak, aby se dostaly do konečného tvaru. Nicméně, některé z těchto povlaků jsou obtížně obrobitelné a to především díky své vysoké tvrdosti. Tato studie poskytuje přehled některých experimentálních výsledků se zaměřením na obrobitelnost WC-Co, Stellitem, Fe a NiAl slitin. Tyto materiály se používají jak pro povlaky, tak pro slinuté obrobky. Pro úspěch procesu soustružení je výběr obráběcích parametrů zásadní problém. Na základě výzkumu je drsnost povrchu jasně ovlivněna posuvem a to tak, že jsou hodnoty drsnosti vyšší než teoretické. Kromě toho, zvýšení řezné rychlosti ve spojení s posuvem vede k vysokému opotřebení nástroje. Podobně, zvýšení rychlosti posuvu vede k vyšším řezným silám. Obecně platí, že vliv hloubky řezu je menší.
Abstrakt EN: Usually, the coatings used in industrial applications require post-processing to reach their final shape. However, some of these coatings are difficult-to-cut, mainly because of their high hardness. The present study provides a revision of some experimental investigations on the turning of WC-Co, Stellite, and Fe-based and NiAl alloys. The materials are used for both coatings and sintered workpieces providing insights for conducting turning tests. For the success of the turning process, the selection of the machining parameters is a critical issue. Based on the reviewed investigations, the surface roughness is clearly influenced by the feed rate, expecting higher values than the ones predicted by the theoretical equations. Besides, the increase of both the cutting speed and feed rate leads to a high tool wear. Likewise, the increase of the feed rate leads to higher machining forces. In general, the influence of the cutting speed and depth of cut is less evident. Regarding the machining parameters, usually their maximum values are fixed at low levels: 100 m/min, 0.35 mm/rev and 0.3 mm, for the cutting speed, feed rate and depth of cut, respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička