Přejít k obsahu


LASER SUFRACE REMELTING OF HVOF SPRAYED Co-Cr-W COATING

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., VOSTŘÁK, M., SMAZALOVÁ, E., HRUŠKA, M. LASER SUFRACE REMELTING OF HVOF SPRAYED Co-Cr-W COATING. In METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostava: Tanger Ltd., 2015. s. 947-952. ISBN: 978-80-87294-62-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: LASER SUFRACE REMELTING OF HVOF SPRAYED Co-Cr-W COATING
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ostava
Název zdroje: Tanger Ltd.
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Marek Vostřák , Ing. Eva Smazalová , Ing. Matěj Hruška
Abstrakt CZ: Technologie laserového přetavení povrchu je používána pro modifikaci vlastností objemových materiálů nebo povlaků za účelem zlepšení povrchových vlastností. V případě žárových nástřiků je cílem snížení porovitosti a množství vnitřních oxidů. Díky tomu lze očekávat zvýšení odolnosti proti korozi a kohezní pevnosti. Článek se zabývá optimalizací parametrů laserového přetavení HVOF stříkaného povlaku na bázi Co-Cr-W slitiny. Byla nalezena závislost mezi parametry laseru a tloušťkou přetavené vrstvy. Kromě parametrů laseru byl studován i vliv technologie nástřiku, zejména tryskání před nástřikem, na míru vzniku kavit v povlaku během přetavení.
Abstrakt EN: The technology of Laser Surface Re-melting (LSR) is used to modify the surface layer of bulk materials or coatings in order to improve their surface properties, usually wear resistance. In the case of thermally sprayed coating, its application leads to elimination of porosity and internal oxides on the coating splat boundaries. The increase of corrosion resistance and inner cohesion strength of the coating is expected as a result of laser post-treatment. In the paper, the Co-Cr-W HVOF sprayed coating was subjected to the series of LSR procedures with varying laser parameters to study their influence on the thickness of remelted layer. The laser power and processing speed was the main studied parameters. The optimal parameters for LSR of coating with given thickness were found. Besides the laser parameters, the influence of spraying procedure, namely the procedure of grit blasting, on the creation of cavities in the remelted coating is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička