Přejít k obsahu


Technologie pro návrh a konstrukci pecních zařízení

Citace:
MAŠEK, B., VOREL, I., URBÁNEK, M., DUCHEK, M., PŘÍHODA, K. Technologie pro návrh a konstrukci pecních zařízení. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for designing and engineering furnace equipment
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel , Ing. Miroslav Urbánek Ph.D. , Ing. Michal Duchek , Ing. Karel Příhoda
Abstrakt CZ: Princip nové technologie pro návrh a konstrukci pecních zařízení spočívá v získání přesných parametrů tepelného zpracování přímo za provozu pecních linek. Tyto parametry jsou následně využity k tvorbě FEM simulací a materiálově-technologického modelování, jejichž prostřednictvím lze účinně sledovat a optimalizovat zásahy do konstrukce pecních zařízení. Tím lze velice efektivně stanovit optimální provozní parametry pecí, čímž lze maximalizovat jejich účinnost a produkční efektivitu. Na základě uvedené technologie lze vytvářet nové koncepty pecních konstrukcí i optimalizovat jejich prvky. Tato technologie umožňuje provádět optimalizaci a realizaci nových konceptů konstrukce, založených na optimalizovaném rozložení topných spirál, skladu zpracovávaného materiálu, optimalizované doby průchodu vsázky pecí a mnoha dalších technických požadavcích.
Abstrakt EN: The principle of the new technology for designing and engineering furnace equipment is to obtain accurate data on the heat treatment process during furnace line operation. This data is used as input for developing FEM simulations and material-technological models by means of which the construction of furnace equipment can be modified and optimized effectively. As a result, optimum furnace operating parameters can be determined in an effective manner in order to maximize furnace efficiency and production efficacy. The technology can be employed for creating new furnace design concepts and optimizing their elements. Using this technology, new design concepts can be optimized and implemented on the basis of optimized heating coil arrangement, input stock storage, the passage time through the furnace, and numerous other technical requirements.
Klíčová slova

Zpět

Patička