Přejít k obsahu


Analysis of fiber distribution, size, and volume ratio of unidirectional composite plates with different thicknesses

Citace:
ZEMČÍK, R., SRBOVÁ, H., EKŠTEIN, K., PIRNER, I., MEDLÍN, R. Analysis of fiber distribution, size, and volume ratio of unidirectional composite plates with different thicknesses. In PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, 2015. s. 263. ISBN: 978-961-92518-8-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of fiber distribution, size, and volume ratio of unidirectional composite plates with different thicknesses
Rok vydání: 2015
Místo konání: Portorož
Název zdroje: Institute of Metals and Technology
Autoři: Ing. Robert Zemčík Ph.D. , Ing. Hana Srbová , Ing. Kamil Ekštein Ph.D. , Ing. Ivan Pirner , Ing. Rostislav Medlín Ph.D.
Abstrakt CZ: V práci jsou analyzovány vzorky materiálu pomocí elektronového mikroskopu. Materiál byl vyroben z prepregů pomocí autoklávu. Získané obrazy z různých desek a různých pozit řezu jsou zpracovány pomocí metod naprogramovaných v Matlabu, jeho Toolboxech a v C kódu. Výsledkem analýzy jsou data rozložení, velikosti a objemového podílu vláken v daných řezech.
Abstrakt EN: This work focuses on the assessment of real fiber and matrix volume ratios of unidirectional fiber composites which can be used for the design of corresponding numerical models on micro-scale. Samples with polished cross-sections were prepared from three composite plates and they were analyzed using Scanning electron microscopy (SEM) previously. All plates were manufactured from the same prepreg material using autoclave technology. Each plate consisted of different number of plies. Images of various parts of the composite cross-sections obtained with SEM are analyzed using several image processing techniques programmed in Matlab, its Image Processing Toolbox, and C code. The results of this analysis are the center positions and radii of all fibers within the image. The fiber and matrix volume ratios are determined subsequently and mutually compared for different locations across the plates? thicknesses.
Klíčová slova

Zpět

Patička