Přejít k obsahu


Transition metal based functional coatings: Effect of the choice of metal element

Citace:
HOUŠKA, J., KOHOUT, J., ZUZJAKOVÁ, Š., MAREŠ, P., ČERSTVÝ, R., VLČEK, J. Transition metal based functional coatings: Effect of the choice of metal element. Jeju City, Jižní Korea, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transition metal based functional coatings: Effect of the choice of metal element
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D. , Jiří Kohout , Ing. Šárka Zuzjaková Ph.D. , Ing. Pavel Mareš , Ing. Radomír Čerstvý , Prof. RNDr. Jaroslav Vlček CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá tvrdými nanokrystalickými vodivými a teplotně stabilními materiály M(Si)BCN (M = Ti, Zr, Hf). Soustředíme se na komplexní vztahy mezi volbou kovového prvku, strukturou materiálů a jejich vlastnostmi. Experimentální výsledky jsou porovnány s a vysvětleny pomocí ab-initio výpočtů. Při nízkém obsahu N ukazujeme, že přechod od Ti přes Zr k Hf vede k vyšší preferenci vzniku stabilních tuhých roztoků MBxCyN1-x-y (což vede k přechodu od x-ray amorfních materiálů TiBCN k nanokompozitům ZrBCN a HfBCN), lepším mechanickým vlastnostem a nižší oxidační odolnosti (vyjádřené pomocí tloušťky povrchového oxidu změřené pomocí spektroskopické elipsometrie) materiálů MSiBCN. Při vysokém obsahu N vede tentýž přechod Ti -> Zr -> Hf k výrazně vyšší elektrické rezistivitě, nižšímu extinkčnímu koeficientu (pro MBCN i MSiBCN) a vyšší oxidační odolnosti materiálů MSiBCN.
Abstrakt EN: This contribution deals with hard nanocrystalline conductive thermally stable materials M(Si)BCN (M = Ti, Zr, Hf). We focus on the complex relationships between the metal element choice, materials structure and materials properties. The experimental results are compared with and explained by ab-initio calculations. At low N content we show that the transition from Ti through Zr to Hf leads to an increasing preference to form stable MBxCyN1-x-y solid solutions (resulting to a transition from x-ray amorphous TiBCN to nanocomposite ZrBCN and HfBCN), improved mechanical properties and worse MSiBCN oxidation resistance (expressed in terms of the surface oxide layer thickness measured by spectroscopic ellipsometry). At high N content the same transition Ti -> Zr -> Hf leads to significantly higher electrical resistivity, lower extinction coefficient (of both MBCN and MSiBCN) and better MSiBCN oxidation resistance.
Klíčová slova

Zpět

Patička