Přejít k obsahu


The effect of topographic and atmospheric masses on inversion of satellite third-order gravitational tensor onto gravity anomalies – case study for Europe

Citace:
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., HAMÁČKOVÁ, E. The effect of topographic and atmospheric masses on inversion of satellite third-order gravitational tensor onto gravity anomalies – case study for Europe. Zámek Kozel, Štáhlavy, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The effect of topographic and atmospheric masses on inversion of satellite third-order gravitational tensor onto gravity anomalies – case study for Europe
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Martin Pitoňák Ph.D. , Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D. , Ing. Eliška Hamáčková ,
Abstrakt EN: Příspěvek diskutuje řešení inverzní úlohy při přepočtu hodnot třetích derivací gravitačního potenciálu Země měřených potenciálně družicovými sonzory na hodnoty tíhových anomálií na povrchu Země. tato úloha by byla důležitá pro kombinaci a vzájemnou validaci dat měřených v oblasti gravitačního pole Země. Družicová data jsou též opravena o vliv atmosférických a topografických hmot, což vede ke splnění teoretických předpokladů řešení (harmonické pole) a stabilizuje řešení inverzního problému (vyhlazení pole).
Klíčová slova

Zpět

Patička