Přejít k obsahu


Improvement of pavement foundation response with multi-layers of geocell reinforcement: Cyclic plate load test

Citace:
KHALAJ, O., MOGHADDAS TAFRESHI, S. N., MAŠEK, B., DAWSON, A. R. Improvement of pavement foundation response with multi-layers of geocell reinforcement: Cyclic plate load test. Geomechanics and Engineering, 2015, roč. 9, č. 3, s. 373-395. ISSN: 2005-307X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Improvement of pavement foundation response with multi-layers of geocell reinforcement: Cyclic plate load test
Rok vydání: 2015
Autoři: Dr. Omid Khalaj , Prof. Dr. S. N. Moghaddas Tafreshi , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Assoc. Prof. A. R. Dawson
Abstrakt CZ: Článek přináší komplexní výsledky cyklického zatěžování deskou uloženou na několika vrstvách pěnového skla (geocell). Tyto zatěžovací zkoušky proběhly ve zkušební šachtě o půdorysném rozměru 2000×2000 mm a hloubce 700 mm. Poloviční a plné dopravní zatížení simulovalo 15 cyklů zatížení a odlehčení desky s amplitudami 400 a 800 kPa. Jak optimální hloubka založení první vrstvy pěnového skla pod zatěžovací deskou, tak optimální svislá vzdálenost vrstev pěnového skla, které byly odvozeny z poklesu desky, odpovídají přibližně 0,2násobku průměru zatěžovací desky. Z výsledků vyplývá, že uložením vrstev pěnového skla na patu základové plochy se zlepší pružnost a sníží se kumulativní plastické a celkové sedání soustavy krytu vozovky. Při použití čtyř vrstev pěnového skla se sníží celkové plastické sedání asi o 53 %, zbytkové plastické sedání asi o 63 %, přičemž se zvýší elastické sedání o 145 % ve srovnání se situací bez zpevnění. Použitím vrstev pěnového skla se rovněž sníží napětí ve svislém směru přenesené krytem vozovky, a to díky rozložení zátěže na větší plochu.
Abstrakt EN: Comprehensive results from cyclic plate loading supported by layers of geocell are presented. The plate load tests were performed in a test pit measuring 2000 × 2000 mm in plane and 700 mm in depth. To simulate half and full traffic loadings, fifteen loading and unloading cycles were applied to the loading plate with amplitudes of 400 and 800 kPa. The optimum embedded depth of the first layer of geocell beneath the loading plate and the optimum vertical spacing of geocell layers, based on plate settlement, are both approximately 0.2 times loading plate diameter. The results show that installation of the geocell layers in the foundation bed, increase the resilient behavior in addition to reduction of accumulated plastic and total settlement of pavement system. The use of four layers of geocell respectively decreases the total and residual plastic settlements about 53% and 63% and increases the resilient settlement 145% compared with the unreinforced case. The inclusion of the geocell layers also reduces the vertical stress transferred down through the pavement by distributing the load over a wider area.
Klíčová slova

Zpět

Patička