Přejít k obsahu


Validation of global gravitational field models in Norway

Citace:
PETTERSEN, B.R., ŠPRLÁK, M., GERLACH, C. Validation of global gravitational field models in Norway. In Proceedings of the 5th International GOCE User Workshop. Noordwijk: European Space Agency, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-92-9221-292-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Validation of global gravitational field models in Norway
Rok vydání: 2015
Místo konání: Noordwijk
Název zdroje: European Space Agency
Autoři: prof. Bjorn Ragnvald Pettersen , Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Dr.-Ing. Christian Gerlach
Abstrakt CZ: V článku jsou porovnány globální modely gravitačního pole odvozené z mise GOCE s pozemními daty v Norsku. Modely jsou porovnány s výškovými anomáliemi, tíhovými anomáliemi a tížnicovými odchylkami. Pro účel validace je využita metoda spektrálního doplnění. Přesnost testovaných modelů je stejná do stupně/řádu 160. Vyšší stupně/řády se zlepšují s počtem dat mise GOCE. Pátá verze modelů je porovnatelná s modelem EGM2008 do stupně/řádu 220. Validace pomocí výškových anomálii poukazuje na možné vylepšení gravitačního pole v Norsku mezi stupni/řády 100-200.
Abstrakt EN: We compare global gravitational field models obtained from GOCE to terrestrial datasets over Norway. Models based on the time-wise and the direct approaches are validated against height anomalies, free-air gravity anomalies, and deflections of the vertical. The spectral enhancement method is employed to overcome the spectral inconsistency between the gravitational models and the terrestrial datasets. All models are very similar up to degree/order 160. Higher degrees/orders improved systematically as more observations from GOCE were made available throughout five releases of data. Release 5 models compare well with EGM2008 up to degree/order 220. Validation by height anomalies suggests possible GOCE improvements to the gravity field over Norway between degree/order 100-200.
Klíčová slova

Zpět

Patička