Přejít k obsahu


Force field for realistic molecular dynamics simulations of ZrO2 growth

Citace:
HOUŠKA, J. Force field for realistic molecular dynamics simulations of ZrO2 growth. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2016, roč. 111, č. January 2016, s. 209-217. ISSN: 0927-0256
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Force field for realistic molecular dynamics simulations of ZrO2 growth
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vývojem interakčního potenciálu pro realistické modelování růstu ZrO2 atom po atomu. S ohledem na skutečnost, že pro mnoho oxidů kovů, včetně ZrO2, jsou dostupné jen full-charge potenciály (Zr+4 a O-2), byla věnována pozornost nábojům Zr a O. Zbývající parametry interakčního potenciálu byly nafitovány v širokém rozsahu těchto nábojů tak, aby vedly na experimentální mřížkové konstanty a formovací energie. Simulace růstu ZrO2 ukázaly, že struktury získané při použití dosud dostupných full-charge potenciálů jsou v rozporu s experimentem (mj. příliš nízká koordinační čísla). Správné parciální náboje vedoucí na experimentálně relevantní struktury (správná koordinační čísla) byly identifikovány a použity.
Abstrakt EN: The paper deals with the development of an interaction potential for a realistic description of atom-by-atom ZrO2 growth. Owing to the fact that for many metal oxides including ZrO2 only full-charge (Zr+4 and O-2) interaction potentials are available, special attention is paid to the effect of the Zr and O elemental charges. Parameters of the short-range part of the interaction potential leading to experimental lattice parameters and formation energies have been identified in a wide range of elemental charges. Molecular dynamics simulations of ZrO2 growth reveal that the structures grown using the presently available full-charge interaction potentials are in contradiction with an experiment (the atoms have too low coordination numbers). Correct partial charges and potential parameters leading to experimentally relevant structures (with correct coordination numbers) have been identified and used.
Klíčová slova

Zpět

Patička