Přejít k obsahu


The Al alloy materials and their quality

Citace:
FORMÁNEK, J., KUČEROVÁ, L. The Al alloy materials and their quality. In Sborník - XIII. Odborný seminář ”Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky”. Brno: Univerzita obrany, Katedra strojírenství, Brno, 2015. s. 38-41. ISBN: 978-80-7231-999-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Al alloy materials and their quality
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany, Katedra strojírenství, Brno
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: V dnešní době se k výrobě vozidel, výrobních strojů a jiných technických zařízení, využívají materiály z oblasti hliníkových slitin. Důležité pro parametry jako materiál čistota, homogenní chemické složení, správný výrobní proces, technologické zpracování atd., jsou rozhodující pro další využití materiálu pro konstrukční prvky technického zařízení v podobě plně funkční komponenty s požadovanou životností.
Abstrakt EN: Various materials can be used nowadays for construction of vehicles, the production machines and other technical devices, ranging from aluminum alloys. Material purity, homogeneous chemical composition, the correct production process, technological processing etc., are decisive for the further use of the material for the construction elements of the technical device in the form of a fully-functioning components with the required lifetime.
Klíčová slova

Zpět

Patička