Přejít k obsahu


THE HAZARDS OF DEFECTS AND POOR QUALITY OF ALUMINIUM MATERIALS

Citace:
FORMÁNEK, J., KUČEROVÁ, L., TOCHYLIN, M. THE HAZARDS OF DEFECTS AND POOR QUALITY OF ALUMINIUM MATERIALS. In METAL 2015 - 24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Brno, Hotel Voroněž: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 2015. s. 1552-1557. ISBN: 978-80-87294-62-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THE HAZARDS OF DEFECTS AND POOR QUALITY OF ALUMINIUM MATERIALS
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno, Hotel Voroněž
Název zdroje: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Mykhailo Tochylin
Abstrakt CZ: V dnešní době se k výrobě vozidel využívají materiály z oblasti hliníkových slitin, kompozitových materiálů nebo vysokopevnostních ocelí. Pro správné využití Al slitin, je výhodné provádět výpočty pomocí MKP a počítačové simulace, s ověřením u konstrukčního řešení. To může pomoci ve zmapování a využítí plného potenciál materiálu. Na druhé straně, správné dodržování výrobního procesu, chemického složení a mikrostruktury zvoleného konstrukčního materiálu, může také poskytnout důležité informace o tomto materiálu pro další využití.
Abstrakt EN: Various materials can be used nowadays for vehicle construction, ranging from aluminium alloys and composite materials to high strength steels. For successful utilization of Al alloys, it is advantageous to carry out calculations using FEM and computer simulation tests to verify engineering construction design. This can help to map and take advantage of the potential of the material. On the other hand, the proper observance of the manufacturing process, the chemical composition and microstructure of the selected structural material can also provide us with important information.
Klíčová slova

Zpět

Patička