Přejít k obsahu


Simulator of Thermomechanical Treatment of Metals

Citace:
KÁŇA, J., VOREL, I., RONEŠOVÁ, A. Simulator of Thermomechanical Treatment of Metals. In DAAAM 2015. Vienna: DAAAM International Vienna, 2016. s. 0513-0518. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulator of Thermomechanical Treatment of Metals
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna
Autoři: Ing. Josef Káňa , Ing. Ivan Vorel , Ing. Andrea Ronešová
Abstrakt CZ: Vývoj a optimalizace procesů tepelného a mechanického zpracování výkovků je časově a finančně velmi náročný proces, pokud by se měl odehrávat přímo na výrobní lince. Z tohoto důvodu byl vyvinut simulátor termomechanického zpracování, který umožňuje přesně simulovat mechanické, silové nebo deformační a teplotní zatížení reálného výrobku během jednotlivých výrobních procesů. Článek popisuje tento zkušební systém a související metodiku. Shoda mezi reálným výrobkem a výsledky ze simulátoru je ukázána na konkrétním příkladu zápustkového výkovku. Porovnávány jsou mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Výsledky, které byly ověřeny i na mnoha dalších konkrétních výrobcích, jako jsou plechy, tyče, dráty atd. potvrzují metodu materiálově technologického modelování na vyvinutém zařízení jako cenově efektivní metodu modelování reálných výrobních procesů v laboratorních podmínkách.
Abstrakt EN: The development and optimisation of heat treatment and mechanical working of forged parts would be very time-consuming and costly if carried out right in the production line. For this reason, a thermomechanical simulator has been developed. Using the simulator, mechanical loads, as well as loads from forces, deformation and heat acting on a real-life product during various manufacturing processes can be simulated. The present paper describes this testing system and the related methodology. The agreement between the characteristics of a real-life product and the data from the simulator is demonstrated using an example of a closed-die forging. The comparison involved mechanical properties and microstructures. Results achieved on numerous other products, such as sheet metal, rods, wires and others, prove that material-technological modelling with the aid of this newly-developed equipment is a cost-effective method of modelling real-life manufacturing processes in laboratory conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička