Přejít k obsahu


Effect of Amount of Deformation on Microstructure Evolution During Controlled Cooling of Forgings from Finish-Forging Temperature

Citace:
ČUBROVÁ, J., VOREL, I., VANČURA, F., MAŠEK, B. Effect of Amount of Deformation on Microstructure Evolution During Controlled Cooling of Forgings from Finish-Forging Temperature. In DAAAM 2015. Vienna: DAAAM International Vienna, 2015. s. 0892-0896. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of Amount of Deformation on Microstructure Evolution During Controlled Cooling of Forgings from Finish-Forging Temperature
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna
Autoři: Bc. Jana Čubrová , Ing. Ivan Vorel , Ing. Filip Vančura , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: V článku je řešena problematika vlivu stupně deformace při tváření zápustkových výkovků z mikrolegované oceli 30MnVS6 na její výslednou mikrostrukturu po řízeném ochlazování. Protože při kování mají různá místa výkovků, různé stupně celkové deformace, není jednoduché odhadnout, jakým způsobem se bude vyvíjet mikrostruktura v důsledku předešlé rekrystalizace ve zmiňovaných místech při chladnutí z dokovací teploty. Účinným nástrojem pro řešení této problematiky může být materiálově-technologické modelování. Tato metoda využívá malého objemu materiálu-modelu, který je zpracován stejným způsobem jako reálný výkovek. Simulátor následně provede přesně požadovanou posloupnost deformačních kroků a teplotního průběhu na zkušebním tělese. Protože model představuje skutečný materiál, mohou na něm být prováděny zkoušky mechanických vlastností i analýzy mikrostruktury. Tím lze s vysokou přesností dokumentovat nebo predikovat výsledné vlastnosti výkovků a to bez zásahu do výrobního procesu.
Abstrakt EN: The present paper deals with the effect of the amount of deformation introduced during closed-die forging of parts from 30MnVS6 microalloyed steel upon the final microstructure after controlled cooling. As various locations within forged parts experience various accumulated strains, it is not straightforward to estimate the prior recrystallization-controlled microstructural evolution in such locations during cooling from the finish-forging temperature. Material-technological modelling offers an efficient way of dealing with such problems [1]. It uses a small amount of material (a model) and a processing schedule which is identical to the schedule, used with a real-life forging. The simulator applies an exact sequence of deformation and thermal processing steps to the tested sample. As the model is made of the actual material, it can also be used for mechanical testing and microstructure characterization. Therefore, the final properties of forged parts can be documented or predicted with high accuracy without interfering with the manufacturing process [2].
Klíčová slova

Zpět

Patička