Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K dobrovolnému upuštění od pokusu trestného činu znásilnění a k výkladu pojmu pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K dobrovolnému upuštění od pokusu trestného činu znásilnění a k výkladu pojmu pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží. Trestněprávní revue, 2015, roč. 14, č. 7-8, s. 194-197. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The High Court in Prague: The voluntary abandonment of the attempted crime of rape and the interpretation of the term of sexual intercourse performed in a manner comparable to coitus
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který posuzoval dobrovolnost upuštění od pokusu znásilnění, a tím i možnost, aby trestnost takového pokusu zanikla, a to v případě, že pachatel nestupňoval násilí vůči oběti, která se intenzivně bránila. Dále se Vrchní soud v souvislosti s týmž případem zaměřil na výklad pojmu pohlavního styku provedeného způsobem srovnatelným se souloží.
Abstrakt EN: The article deals with the High Court in Prague, which assessed the voluntary abandonment of attempted rape, and thus the possibility that the criminalization of such an attempt disappeared, and in the case, that the offender did not escalate the violence against the victim, who vigorously defended. Furthermore, the High Court in connection with the same case focused on the interpretation of the concept of sexual intercourse performed in a manner comparable to coitus.
Klíčová slova

Zpět

Patička