Přejít k obsahu


Design of Flexible Composite Bellows Coupling

Citace:
SEDLÁČEK, F., LAŠOVÁ, V., KOTTNER, R. Design of Flexible Composite Bellows Coupling. In Annals of DAAAM for 2011. Zadar: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 930-935. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of Flexible Composite Bellows Coupling
Rok vydání: 2016
Místo konání: Zadar
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. František Sedláček , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá návrhem konstrukce vlnovcové spojky z kompozitního materiálu. tento typ spojky ve tvaru měchu je možné použít jako alternativu místo konvečního kardanového hřídele. Byla provedena pevnostní a tuhostní numerická analýza a to včetně geometrické optimalizace konsstrukce se zaměřením na tuhost a rovnoměrné rozložení napětí v součásti. Pevnost byla vyhodnocována z apoužití pevnostního kritéria pro kompozitní materiály Maximum stress. Vyhodnocovaný numerický model respektuje překrytí jednotlivých vrstev prepregů a distorzi vláken.
Abstrakt EN: This paper deals with the design of a bellows coupling from composite material. This type of clutch-shaped bellows can be used as an alternative to a conventional universal joint. A numerical strength and stiffness analysis were performed. This analysis included design optimization in terms of the required rigidity and uniformity of stress distribution. The strength was evaluated by using maximum stress strength criterion. This numerical model respects overlays of layers of prepregs and distortion of fibres.
Klíčová slova

Zpět

Patička