Přejít k obsahu


Kritická racionalita H. Alberta a O. A. Fundy

Citace:
PAITLOVÁ, J. Kritická racionalita H. Alberta a O. A. Fundy. In Po cestách kritického myšlení. Praha : Karolinum, 2015, s. 44-58. ISBN: 978-80-246-2933-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The critical rationality of H. Albert and O. A. Funda
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Karolinum
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Ve čtvrté kapitole, jež je úzce spojena s dílem O. A. Fundy, Jitka Paitlová srovnává Fundovu kritickou racionalitu s jejím vzorem u Hanse Alberta, a to na základě výkladu pěti filosofických problémů, které jsou jak pro Alberta, tak pro Fundu stěžejní. Jedná se zaprvé o problém skutečnosti, zadruhé o problém poznání a racionality, zatřetí pravdy a jistoty, začtvrté jednání a morálky a zapáté metafyziky a náboženství.
Abstrakt EN: In the fourth chapter, which is closely associated with the work of O. A Funda, Jitka Paitlová compares Funda's critical rationality of its pattern Hans Albert, based on the interpretation of the five philosophical problems that are crucial for both Albert and Funda. It is first of all a problem of reality, secondly the problem of knowledge and rationality, thirdly truth and certainty, fourthly conduct and morality and fifthly metaphysics and religion.
Klíčová slova

Zpět

Patička