Přejít k obsahu


Hydraulic Erosion Modeling on a Triangular Mesh

Citace:
SKORKOVSKÁ, V., KOLINGEROVÁ, I., BENEŠ, B. Hydraulic Erosion Modeling on a Triangular Mesh. In Surface Models for Geosciences. Cham: Springer, 2015. s. 237-247. ISBN: 978-3-319-18406-7 , ISSN: 1863-2351
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hydraulic Erosion Modeling on a Triangular Mesh
Rok vydání: 2015
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Věra Skorkovská , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Bedřich Beneš
Abstrakt CZ: Přestože se modelování hydraulické eroze na GIS terénních modelech věnuje hodně pozornosti, stále zůstává otevřeným problémem. Pro účely GIS modelování se nejčastěji používá rastrová reprezentace nebo nepravidelné trojúhelníkové sítě, protože jsou jednoduché a poskytují implicitní informaci o topologii. Tyto datové struktury ale neumožňují simulaci eroze konkávních terénních prvků, jako jsou jeskyně nebo převisy. Další metody, používané ve výpočetní dynamice kapalin, využívají volumetrickou reprezentaci. Umožňují modelování trojrozměrných prvků, ale mají velké paměťové nároky a obvykle jsou výpočetně složitější. Navrhovaná metoda je založená na obecných trojúhelníkových sítích, které umožňují modelování plně trojrozměrných prvků. Tato datová struktura umožňuje adaptivní změny rozlišení podle lokální složitosti terénu, což vede k nižší paměťové náročnosti.
Abstrakt EN: Although hydraulic erosion modeling on a GIS terrain models has been addressed by a body of previous work, it still remains an open problem. In GIS, raster representation and triangular irregular networks (TIN) are the most commonly used surface models, because they are simple and offer implicit topological information. However, these data structures do not allow the simulation of erosion on concave terrain features, such as caves or overhangs. Other methods, more commonly used in the computational fluid dynamics, use volumetric data representation. They are able to model the 3D features, but they usually have high memory requirements and are computationally demanding. We propose a novel solution to the hydraulic erosion modeling problem that uses a triangular mesh data structure. Our framework allows for adaptive changes of the mesh resolution according to the local complexity of the terrain, which leads to lower memory requirements when compared to the volumetric approaches. Our data structure also supports the visualization of the concave 3D features, allowing the simulation and visualization of erosion on terrain elements such as tunnels or caves.
Klíčová slova

Zpět

Patička