Přejít k obsahu


Highly Parallel Algorithm for Large Data In–Core and Out–Core Triangulation in E2 and E3

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Highly Parallel Algorithm for Large Data In–Core and Out–Core Triangulation in E2 and E3. In Procedia Computer Science International Conference On Computational Science, ICCS 2015 Computational Science at the Gates of Nature. London: Elsevier, 2015. s. 2613-2622. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0509
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Highly Parallel Algorithm for Large Data In–Core and Out–Core Triangulation in E2 and E3
Rok vydání: 2015
Místo konání: London
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Michal Šmolík , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Triangulace bodů v E2, nebo tetrahedronizace bodů v E3, je používána v mnoha aplikacích. Není nutné dodržovat Delaunay kritérium ve všech případech. Pro velká data (více jak 5∙10^7 bodů) jsou používány paralelní metody pro snížení výpočetního času. Je představen nový návrh pro rychlou, efektivní a vysoce paralelní CPU a GPU triangulaci, tetrahedronizaci, velkých dat v E2 a E3 vhodnou pro in-core a out-core zpracování. Experimentální výsledky prokázaly, že výsledná triangulace/tetrahedronizace je blízká k Delaunay triangulaci/tetrahedronizaci. Je také ukázána aplikovatelnost navržené metody.
Abstrakt EN: A triangulation of points in E2, or a tetrahedronization of points in E3, is used in many applications. It is not necessary to fulfill the Delaunay criteria in all cases. For large data (more then 5∙10^7 points), parallel methods are used for the purpose of decreasing run time. A new approach for fast, effective and highly parallel CPU and GPU triangulation, or tetrahedronization, of large data sets in E2 or E3 suitable for in core and out core memory processing, is proposed. Experimental results proved that the resulting triangulation/tetrahedralization is close to the Delaunay triangulation/tetrahedralization. It also demonstrates the applicability of the method proposed in applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička