Přejít k obsahu


Náhrada tvrdého chromování technologií laser cladding

Citace:
BOČEK, J., FIŠEROVÁ, P., CHOCHOLATÝ, O., KŘÍŽ, A., NĚMEČEK, S. Náhrada tvrdého chromování technologií laser cladding. In Vrstvy a povlaky 2015. Trečianska Teplá: M-Press s.r.o., 2015. s. 51-57. ISBN: 978-80-972133-0-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Replacement of hard chromium plating with laser cladding
Rok vydání: 2015
Místo konání: Trečianska Teplá
Název zdroje: M-Press s.r.o.
Autoři: Jakub Boček , Ing. Pavla Fišerová , Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Stanislav Němeček Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na vyhodnocení korozivzdornosti a otěruvzdornosti laserem navařeného prášku Etroloy 16496-04. Prášek byl navařen na substrát z oceli S355, připraveno bylo celkem 6 vzorků s odsupňovanou teplotou předehřevu substrátu. Teplota substrátu byla zvyšována po 50 °C. Korozní odolnost a třecí vlastnosti byly vyhodnoceny v závislosti na teplotě předehřevu substrátu. Korozní odolnost byla měřena pomocí potenciostatu SP 150 BioLogic a kvantifikována polarizačním odporem, samovolným korozním potenciálem a korozní rychlostí. Třecí vlastnosti byly měřeny zkouškou „PIN-on-DISC“ a vyhodnoceny koeficientem tření a úbytkem materiálu. Laserové návary byly připraveny na diodovém laseru LaserLine LDF 3500. Všechny vytvořené návary byly porovnány z hlediska korozní odolnosti a třecích vlastností s tvrdě chromovaným povlakem, deponovaným na oceli 316L.
Abstrakt EN: The article focuses on evaluating corrosion resistance and wear resistance of a laser cladded deposit of Etroloy 16496-04 powder. The base material was S355J2 steel. A total of 6 specimens were made using a sequence of pre-heating temperatures. The temperature step was 50 °C. Corrosion resistance and friction properties were correlated with the pre-heating temperature used for creating the new surface. The corrosion resistance was measured by means of an SP 150 BioLogic potentiostat and quantified in terms of polarisation resistance, corrosion potential and corrosion rate. The friction properties were measured using pin-on-disk test. The friction coefficient and wear loss were evaluated. The laser cladded deposits were prepared using LaserLine LDF 3500 diode laser. The corrosion resistance and friction properties of all deposits were compared with those of hard chromium deposit on 316L steel.
Klíčová slova

Zpět

Patička