Přejít k obsahu


Korozní odolnost laserem navařené slitiny Inconel 625

Citace:
FIŠEROVÁ, P., CHOCHOLATÝ, O., KŘÍŽ, A., NĚMEČEK, S. Korozní odolnost laserem navařené slitiny Inconel 625. In Vrstvy a povlaky 2015. Trečianska Teplá: M-Press s.r.o., 2015. s. 91-96. ISBN: 978-80-972133-0-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corrosion resistance of Inconel 625 cladded by laser
Rok vydání: 2015
Místo konání: Trečianska Teplá
Název zdroje: M-Press s.r.o.
Autoři: Ing. Pavla Fišerová , Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Stanislav Němeček Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na vyhodnocení korozivzdornosti laserem navařené slitiny Inconel 625 na substrátu z oceli S355. V článku je sledována závislost parametrů navařování na výsledné korozní vlastnosti navařené slitiny. Korozní odolnost návaru je zde vztažena k parametru promíšení návaru a substrátu. Korozní vlastnosti byly testovány korozní zkouškou v solné mlze, dále pak byly měřeny pomocí potenciostatu SP 150 BioLogic a kvantifikovány polarizačním odporem, samovolným korozním potenciálem a korozní rychlostí. Jako korozní prostředí byl zvolen roztok 3 % NaCl. Dále byly laserové návary vyhodnoceny z pohledu metalografie a tvrdosti. Laserové návary byly připraveny na diodovém laseru LaserLine LDF 3500. Všechny vytvořené návary byly porovnány s ethalonovým vzorkem ze slitiny Inconel 625.
Abstrakt EN: The corrosion resistance of laser clad deposit of Inconel 625 alloy on S355J2 steel base material is evaluated and the dependence of its final corrosion properties on the cladding parameters is explored. The corrosion resistance of the deposit is reported in relation to the amount of dilution between the deposit and the base material. Corrosion properties were measured using an SP 150 BioLogic potentiostat and quantified in terms of polarisation resistance, corrosion potential and corrosion rate. The corrosion environment was 3 % NaCl solution. The laser clad deposits were also evaluated using metallographic techniques. The laser clad deposits were made using a LaserLine LDF 3500 diode laser. All deposits were compared with a reference specimen of the Inconel 625 alloy.
Klíčová slova

Zpět

Patička