Přejít k obsahu


Vlastnosti Ni-P-UDDG kompozitního povlaku

Citace:
CHOCHOLATÝ, O., KŘÍŽ, A., SUCHÝ, Č. Vlastnosti Ni-P-UDDG kompozitního povlaku. In Vrstvy a povlaky 2015. Trečianska Teplá: M-Press s.r.o., 2015. s. 97-100. ISBN: 978-80-972133-0-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Properties of Ni-P-UDDG coating
Rok vydání: 2015
Místo konání: Trečianska Teplá
Název zdroje: M-Press s.r.o.
Autoři: Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Bc. Čestmír Suchý
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na hodnocení vlastností autokatalytického kompozitního niklového povlaku. V rámci experimentálního programu byly připraveny kompozitní povlaky Ni-P-UDDG a byly porovnány jejich odolnosti proti opotřebení pomocí tribologických měření. Při přípravě kompozitních povlaků Ni-UDDG bylo pozorováno, že po přidání plniva do pokovovací lázně dochází nejen ke změnám v rychlosti pokovení, ale i výsledných vlastností. Cílem provedených experimentů bylo zjistit, jak velký dopad na vylučování má přítomnost plniva a zda je mezi obsahem plniva v elektrolytu a pokovovací rychlostí nějaká závislost.
Abstrakt EN: The paper deals with composite electroless nickel surface treatment. The influence of the amount of filler to plating rate and wearability was invastigated. Ultra Dispersed Diamond Graphite (UDDG) was used a filler. Samples with different amount of filler were prepared. Layers with different UDDG amount were deposited at the same time and thickness of the Ni layer and wear resistance was measured. Measurement were performed by a Zeiss optical microscope and "PIN-on-DISC" device. The results show that the plating rate deceases with increasing amount of filler in the plating bath. There is no improvement of tribological properties by adding of UDDG filler.
Klíčová slova

Zpět

Patička