Přejít k obsahu


Využití moderních trendů NDT v materiálovém výzkumu

Citace:
BENEŠ, P. Využití moderních trendů NDT v materiálovém výzkumu. In 22. medzinárodná konferencia "Súčasné problémy v kolajových vozidlách - PRORAIL 2015". Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity v Žilině, 2015. s. 29-36. ISBN: 978-80-89276-48-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Utilization of the new NDT trends in materials research
Rok vydání: 2015
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity v Žilině
Autoři: Ing. Petr Beneš Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou možností využití nových netradičních technik nedestruktivního zkoušení materiálu. V příspěvku je ukázána možnost využití metody vířivých proudů pro zjišťování deformačního zpevnění materiálu. Další metodou je metoda ultrazvukového zkoušení materiálu známá jako Phased Array, která v současnosti představuje techniku, jejíž využití v průmyslové praxi je na značném celosvětovém vzestupu. Přednosti této techniky jsou ukázány na příkladu vad laserových návarů.
Abstrakt EN: The paper deals with the possibilities of using new innovative techniques of non-destructive material testing. The paper demonstrated the possibility of using the eddy current method for determining the deformation hardening material. Another described method is a method of ultrasonic testing of a material known as a Phased Array, which is currently the technique whose widespread use in the industrial practice. Advantages of this technique are shown in the example of laser cladding layers defects.
Klíčová slova

Zpět

Patička