Přejít k obsahu


COMPARISON OF CAPABILITIES OF FINITE ELEMENT METHOD AND SPECIALIZED SOFTWARE PROGRAMS IN EVALUATION OF GEARS

Citace:
LAŠOVÁ, V., BERNARDIN, P., KUBEC KRÓNEROVÁ, E. COMPARISON OF CAPABILITIES OF FINITE ELEMENT METHOD AND SPECIALIZED SOFTWARE PROGRAMS IN EVALUATION OF GEARS. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. June, s. 610-612. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: COMPARISON OF CAPABILITIES OF FINITE ELEMENT METHOD AND SPECIALIZED SOFTWARE PROGRAMS IN EVALUATION OF GEARS
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Petr Bernardin , Ing. Eva Kubec Krónerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Při vyhodnocování konstrukcí je konstruktér v dnešní době plně závislý na programovém vybavení své společnosti. Volba vhodného programového vybavení pro výpočet a vyhodnocování konstrukčních prvků je zpravidla ovlivněna jeho cenou. Společně s požadavky na jednodušší konstrukce bývají proto zejména u menších společností v současnosti voleny spíše jednoúčelové programy na bázi tabulek, či databází. Programy umožňující analyzovat konstrukce pomocí metody konečných prvků jsou cenově mnohem méně dostupné a také časová náročnost pro provedení analýzy je mnohem vyšší. Vzhledem k požadavkům na krátké konstrukční časy jsou konstruktéři ve většině případů nuceni volit výpočty pomocí speciálních programů (MitCalc, KISSsoft, Autodesk Inventor, PREV). Určité informace a hodnoty těchto výpočtových programů jsou potom nuceni přijímat, bez znalosti jejich podstaty.
Abstrakt EN: When performing the evaluation of engineering structures, today’s designers fully depend on software tools available to their employer. The choice of a software program for design calculations and evaluation of structural elements is typically dictated by its price. Where the demand for engineering design services involves simple structures, the designers turn to single-purpose programs based on engineering tables or databases, particularly in small companies. Finite element method (FEM)-based tools for structural analysis are much less affordable. Also, the time required for FEM analysis is considerably longer than with other methods. As the available design completion times tend to be short, designers typically have to rely on specialized programs (MITCalc, KISSsoft, Autodesk Inventor or PREV). Consequently, they have no other choice but to accept the information and values obtained from these calculation programs, even without understanding their principles
Klíčová slova

Zpět

Patička