Přejít k obsahu


Studie možností realizace výkonového stejnosměrného regulovaného zdroje 110kW / 1kA

Citace:
PITTERMANN, M., FOŘT, J. Studie možností realizace výkonového stejnosměrného regulovaného zdroje 110kW / 1kA. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study of possibilities of realization of power DC source 110kW / 1kA
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato zpráva se věnuje problematice porovnání variant realizace speciálního výkonového zdroje 110kW/1kA. Požadavkem na zdroj bylo zajištění výstupního proudu cca 1kA s minimálním zvlněním proudu v zátěži. S ohledem na tento poměrně velký výkon a dále s ohledem možnost dodatečné instalace do stávajícího areálu objektů „neprůmyslového charakteru“ bylo jako další hledisko dále řešen požadavek na minimální negativní vlivy zdroje na okolní zařízení.
Abstrakt EN: The subject of the report is possibilities of realization of power DC source 110kW / 1kA, with minimalization of current ripply and with minimimalization of harmonic disturbance from this source to puply grid.
Klíčová slova

Zpět

Patička