Přejít k obsahu


Simulace negativních vlivů na napájecí síť u různých variant výkonového stejnosměrného zdroje 110kW / 1kA

Citace:
PITTERMANN, M., FOŘT, J. Simulace negativních vlivů na napájecí síť u různých variant výkonového stejnosměrného zdroje 110kW / 1kA. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of negative influence from power DC source 110kW / 1kA to suply grid
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato zpráva se věnuje simulaci několika variant realizace speciálního výkonového zdroje 110kW/1kA. Jako jedno hledisko bylo sledováno minimální zvlněním proudu v zátěži. A jako druhé hledisko bylo sledováno hledisko splnění požadavku na minimální negativní vlivy zdroje na okolní zařízení. Simulace byla realizována v programu Matlab/Plecs.
Abstrakt EN: The subject of the report is simulation of negative influence from power DC source 110kW / 1kA to suply grid with minimalization of current ripply and with minimimalization of harmonic disturbance from this source to suply power grid. Simulation is realizes by software Matlab/Simulink.
Klíčová slova

Zpět

Patička