Přejít k obsahu


Dva životní příběhy palestinských křesťanů a první intifáda

Citace:
FRITZOVÁ, M. Dva životní příběhy palestinských křesťanů a první intifáda. Theatrum historiae, 2014, roč. Neuveden, č. 14, s. 203-224. ISSN: 1802-2502
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Two Life Stories of the Palestinian Christians and the First Intifada
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato studie se zabývá první palestinskou intifádou a jejím odrazem ve dvou životních příbězích palestinských křesťanů, nejde tedy o přímý historický popis průběhu prvního palestinského povstání, nýbrž o to zachytit význam a vliv této nedávné historické události na životy dvou vybraných pamětníků/informátorů.
Abstrakt EN: This article presents the First Palestinian uprising (First Intifada) by narrative stories as the principal research and interpretative methodology. The main question of this article is which role the Intifada played in an individual´s life, and which importance individuals attach to it. This article broadens the issue of this historical event by the individual´s perspective.
Klíčová slova

Zpět

Patička